Nieuws

Ben jij klaar voor de AVG?

Vanaf 25 mei 2018 is De Algemene Verordening Gegevensbescherming van toepassing. De verordening is een uitwerking van het grondrecht bescherming van Persoonsgegevens. De nieuwe verordening vraagt wat van jou als organisatie. Als eerste moet je vaststellen welke persoonsgegevens je verwerkt en voor welke doeleinden. Het maakt hierbij niet uit of … Lees verder

Aanbod algemene voorwaarden

Om geïnteresseerden op de hoogte te houden van nieuwe ontwikkelingen verspreidt Qualitas Juridische Dienstverlening van tijd tot tijd een nieuwsbrief. In een van de vorige nieuwsbrieven hebben we aangeboden om tegen een vast laag bedrag de algemene voorwaarden te laten controleren. De mooiste reactie die we daarop hebben gekregen is … Lees verder

Een nieuw jaar, nieuwe kansen! Qualitas ontzorgt!

Het jaar 2015 is alweer voorbij. Zo helemaal aan het begin van 2016 wil Qualitas van de gelegenheid gebruikmaken jou een voorspoedig, gezond en vooral succesvol jaar toe te wensen. Een jaar met nieuwe kansen. Maar laten we vooral de nieuwe – of bestaande – risico’s niet vergeten. Want het … Lees verder

ARBITRAGE-BEDING EN KORT GEDING

ARBITRAGE-BEDING EN KORT GEDING, GAAT DAT SAMEN? Geschillenbeslechting vindt in beginsel plaats door de burgerlijke rechter. Partijen kunnen echter een alternatieve wijze van geschillenbeslechting overeenkomen, bijvoorbeeld door middel van arbitrage. Arbitrage moet tussen partijen worden overeengekomen. Vaak staat een dergelijke clausule in de algemene voorwaarden. Als er een arbitrageclausule is … Lees verder

Is ontslag goedkoper geworden?

Het antwoord op deze vraag kan zowel ja als nee zijn. Tot de invoering van de Wet Werk en Zekerheid  hanteerde de rechtbank de zogenaamde kantonrechtersformule. In het kort komt deze formule neer op het aantal gewogen dienstjaren x het bruto maandsalaris, incl vaste salariscomponenten x de correctiefactor. Bij een … Lees verder

De transitievergoeding bij ontslag

In de nieuwsbrieven van week 18 en week 34 heb ik al aandacht geschonken aan de veranderingen die gaan komen in het arbeidsrecht. Een van de veranderingen is het verdwijnen van de kantonrechtersformule. Daarvoor in de plaats komt de transitievergoeding. Deze wijziging gaat in per 1 juli 2015. Concreet betekent … Lees verder

Geen Transitievergoeding betalen? Het kan nog!

Vorig jaar heeft u bij ons een aantal nieuwsbrieven kunnen lezen over de Transitievergoeding. Onder het huidige recht heeft u de mogelijkheid om de ontslagroute te kiezen, via het UWV of de rechter. De keuze voor de route wordt vaak bepaald door de aard van de ontslagreden en/of u een … Lees verder

Verdacht van een misdrijf

Helaas komt het weleens voor: uw medewerker wordt verdacht van een misdrijf of erger nog uw medewerker wordt veroordeeld. Wellicht is dit voor u een reden om de arbeidsovereenkomst te gaan beëindigen. Mag dat? Als eerste dient vastgesteld te worden of het misdrijf heeft plaatsgevonden in de privésfeer danwel dat … Lees verder

Risico werkgever bij ziekte werknemer

Indien de arbeidsovereenkomst met uw werknemer is geëindigd loopt u als werkgever nog een bepaalde tijd risico als uw werknemer ziek wordt en een ziektewet uitkering gaat ontvangen. U loopt risico gedurende een periode van 4 weken. Wanneer uw werknemer ziek wordt en een ziektewetuitkering gaat ontvangen binnen een termijn … Lees verder