Bouwrecht

Bouwrecht heeft alles met bouwen te maken. Het woord zegt het al. De bouw van een huis, een kantoorpand of de levering van materialen die daarbij horen. Wanneer wij in beeld komen? Bij voorkeur voordat er begonnen wordt met de bouw. In de voorfase dus. Maar ook tijdens het bouwproces kunnen we ingeschakeld worden, mocht er onverhoopt ellende zijn. Denk daarbij aan geschillen over de betaling, kwaliteitseisen en meer/minderwerk.

Financieel voordeel

Wij juristen bekijken het zakelijk. Kijken wat het risico is van de standpunten. Wat moet je doen om je gelijk te halen. En wat gaat dat dan kosten.

En onze echte meerwaarde? Kijken of we het met elkaar kunnen oplossen.

Wat doen wij

  • Opstellen en beoordelen van contracten
  • Oplossen van geschillen
  • Formuleren van de onderzoeksvragen van een deskundigenonderzoek
  • Adviseren en procederen