Tarieven

Qualitas verricht haar werkzaamheden tegen een nader overeengekomen uurtarief excl. btw, excl. reiskosten à € 0,50 per kilometer, excl. 6% kantoorkosten en excl. verschotten. Verschotten zijn de bedragen die Qualitas aan derden dient te betalen. U dient te denken aan griffierechten, deurwaarders- en advocaatkosten.

Tarieven voor incassozaken

De onderstaande tarieven gelden voor incassozaken indien de zaken zonder verweer van de tegenpartij worden afgehandeld. Als de tegenpartij een deel van uw vordering betaalt zal het incasso-tarief naar rato aan u worden doorberekend, tenzij de aan de zaak bestede uren afgezet tegen het uurtarief tot een hoger bedrag leiden, doch maximaal het onderstaande tarief. Indien door de tegenpartij verweer wordt gevoerd, zal op basis van het uurtarief worden gewerkt. De tarieven voor incasso-zaken zijn altijd exclusief verschotten en exclusief BTW.

Hoofdsom tot €  2500,00: 15% (minimum bedrag € 40,00)
Hoofdsom van € 2500,00 – € 5.000,00: 10%
Hoofdsom van € 5.000,00 – € 10.000,00: 5%
Hoofdsom van € 10.000,00 – € 200.000,00: 1%
Hoofdsom van < € 200.000,00: 0,5%