Nieuws

Veranderingen in het arbeidsrecht

De tweede kamer heeft de Wet Werk en zekerheid op 18 februari 2014 aangenomen. Het heeft vervolgens enige tijd geduurd, maar op 10 juni 2014 heeft ook de Eerste Kamer de wet aangenomen. De wet treedt per 1 januari 2015 in werking. De wet geeft vorm aan de gemaakte afspraken … Lees verder

Wet werk en zekerheid

Eind november van vorig jaar is het wetsvoorstel Wet Werk en Zekerheid bij de Tweede Kamer ingediend. Het voert te ver om alle wijzigingen die het wetsvoorstel ten aanzien van het ontslagrecht, flexibele arbeid en de WW meebrengt in deze nieuwsbrief volledig te bespreken. Om deze reden wordt (slechts) kort … Lees verder