Verdacht van een misdrijf

Helaas komt het weleens voor: uw medewerker wordt verdacht van een misdrijf of erger nog uw medewerker wordt veroordeeld. Wellicht is dit voor u een reden om de arbeidsovereenkomst te gaan beëindigen. Mag dat?

Als eerste dient vastgesteld te worden of het misdrijf heeft plaatsgevonden in de privésfeer danwel dat het misdrijf werkgerelateerd is. Werkgerelateerd hoeft niet te betekenen dat het misdrijf tijdens werktijd heeft plaatsgevonden, een misdrijf gepleegd na werktijd kan werkgerelateerd zijn.

Is het gepleegde misdrijf werkgerelateerd dan mag u de arbeidsovereenkomst eerder gaan beëindigen dan als het misdrijf heeft plaatsgevonden in de privésfeer. Afhankelijk van de aard van het misdrijf kan er een ontslag op staande voet gegeven worden of als dit te veel risico’s met zich meebrengt een ontbinding door de rechter. Voor u als werkgever is het zaak om u goed voor te laten lichten of een ontslag op staande voet stand zal houden en hoe u de risico’s op een loonvordering kunt beperken. Van Rossum Advocaten kan u daarbij adviseren.

Als het misdrijf heeft plaatsgevonden in de privésfeer kan niet snel tot ontslag worden overgegaan omdat het misdrijf niet gerelateerd is aan het werk. Het kan voorkomen dat uw werknemer bijvoorbeeld in voorlopige hechtenis wordt genomen. Mag u hem dan ontslaan? In de meeste gevallen luidt het antwoord: nee, dat mag niet. Wat mag in zo’n geval wel? Wel kunt u de loonbetaling stoppen gedurende de tijd dat uw werknemer niet kan werken. U dient dit altijd goed vast te leggen. Van Rossum Advocaten kan u daarbij van dienst zijn.

Wat als uw werknemer wordt veroordeeld voor een in de privésfeer gepleegd misdrijf en een lange gevangenisstraf uit moet zitten ofwel dat dat uw werknemer gezien de aard van het misdrijf niet meer binnen uw onderneming is te handhaven. Mag u hem dan ontslaan? Afhankelijk van de omstandigheden van het geval kunt u aan de rechtbank het verzoek doen om de arbeidsovereenkomst te gaan ontbinden. De grondslag daarvoor is een verstoorde arbeidsrelatie om dat het vertrouwen in de werknemer weg is. Van Rossum Advocaten kan u adviseren welke mogelijkheid de beste is. Vanzelfsprekend kunnen wij het verzoek ook namens u indienen.

Wilt u eerst meer informatie of heeft u een andere vraag? Belt u ons gerust eens voor een vrijblijvend oriënterend gesprek via 0591-646882.


Terug naar nieuwsarchief