Is ontslag goedkoper geworden?

Het antwoord op deze vraag kan zowel ja als nee zijn. Tot de invoering van de Wet Werk en Zekerheid  hanteerde de rechtbank de zogenaamde kantonrechtersformule. In het kort komt deze formule neer op het aantal gewogen dienstjaren x het bruto maandsalaris, incl vaste salariscomponenten x de correctiefactor. Bij een neutrale ontbinding was deze correctiefactor 1. Een neutrale ontbinding houdt in dat noch aan de werkgever, noch aan de werknemer een verwijt gemaakt kon worden. Indien er sprake was van verwijtbaarheid aan de zijde van 1 van beide partijen kon de correctiefactor lager of hoger worden.
Indien de werkgever de rechtbank verzocht om de arbeidsovereenkomst te gaan ontbinden en de rechter de mening was toegedaan dat de ontbinding niet gerechtvaardigd was, werd de ontbinding vaak wel uitgesproken De rechtbank hanteerde dan een hogere correctiefactor. Voordeel hiervan was dat de arbeidsovereenkomst in elk geval eindigde, doch de te betalen vergoeding was wel hoger.
Per 1 juli 2015 is de Wet Werk en Zekerheid in werking getreden. Indien de rechtbank de ontbinding van de arbeidsovereenkomst uitspreekt dient hij eveneens, behoudens bijzondere omstandigheden, de transitievergoeding toe te wijzen. Deze vergoeding is aanmerkelijk lager dan de vergoeding volgens de kantonrechtersformule. Uitzonderingen daargelaten mag de rechter de hoogte van de vergoeding in beginsel niet wijzigen. Indien de werkgever de rechtbank verzoekt om de arbeidsovereenkomst te gaan ontbinden en de rechter de mening is toegedaan dat de ontbinding niet is gerechtvaardigd, dan mag de rechter de ontbinding niet uit gaan spreken en een hogere vergoeding opleggen. De rechter kan het verzoek dan alleen maar afwijzen. Gevolg hiervan is dat de arbeidsovereenkomst blijft bestaan met alle gevolgen van dien. Indien de werkgever de arbeidsovereenkomst dan alsnog wil beëindigen moet dit met wederzijds goedvinden. Dit betekent dat de werknemer met het ontslag in moet stemmen.  Een werknemer kan dan over de streep worden getrokken met een hogere vergoeding.
Onder het nieuwe recht is het derhalve van groot belang dat er een goed dossier wordt opgebouwd. Indien u een goed dossier heeft opgebouwd is het ontslag inderdaad goedkoper. Heeft u geen goed dossier opgebouwd en niet de juiste stappen gezet dan zal het ontslag niet goedkoper zijn en loopt u tevens het risico dat de arbeidsovereenkomst niet gaat eindigen. Om de juiste stappen te zetten verdient het aanbeveling om u in een vroeg stadium te laten voorlichten en te laten begeleiden. Vanzelfsprekend kunnen wij u hiermee van dienst zijn. Neem geheel vrijblijvend contact op met Qualitas Juridische Dienstverlening op nummer 0521-588162


Terug naar nieuwsarchief