Risico werkgever bij ziekte werknemer

Indien de arbeidsovereenkomst met uw werknemer is geëindigd loopt u als werkgever nog een bepaalde tijd risico als uw werknemer ziek wordt en een ziektewet uitkering gaat ontvangen. U loopt risico gedurende een periode van 4 weken. Wanneer uw werknemer ziek wordt en een ziektewetuitkering gaat ontvangen binnen een termijn van 4 weken na uitdiensttreding dan komt dat voor rekening van de laatste werkgever. U loopt als werkgever alleen risico als u als laatste werkgever wordt aangemerkt. Heeft uw werknemer al een nieuwe werkgever als hij ziek wordt, dan loopt u geen risico. Heeft uw werknemer reeds een WW-uitkering toegekend gekregen dan loopt u geen risico omdat het UWV als laatste werkgever wordt gezien.

De gevolgen van de zieke werknemer kunt u ondervinden door een verhoogde premiebeschikking werkhervattingskas of rechtstreeks als u eigen risicodrager bent. Voor u als werkgever is het derhalve van belang om dit risico zoveel mogelijk te beperken. Hoe doet u dat:

  • wees behulpzaam bij het aanvragen van de WW-uitkering;
  • informeer actief na 4 weken of uw werknemer ziek is en zo ja of de WW-uitkering tijdig is toegekend of dat er sprake was van een nieuwe werkgever;
  • maak bij uitdiensttreding afspraken over re-integratieverplichtingen als de ziekmelding binnen 4 weken na het einde dienstverband plaatsvindt.

Van Rossum Advocaten kan u helpen om de risico’s zo klein mogelijk te houden.


Terug naar nieuwsarchief