Ben jij klaar voor de AVG?

Vanaf 25 mei 2018 is De Algemene Verordening Gegevensbescherming van toepassing. De verordening is een uitwerking van het grondrecht bescherming van Persoonsgegevens. De nieuwe verordening vraagt wat van jou als organisatie. Als eerste moet je vaststellen welke persoonsgegevens je verwerkt en voor welke doeleinden. Het maakt hierbij niet uit of het gaat om gegevens van medewerkers, klanten of derden.

Persoonsgegevens

Maar wat zijn nu persoonsgegevens? Persoonsgegeven zijn die gegevens die herleidbaar zijn tot een natuurlijk persoon. Dit kan bijvoorbeeld ook een telefoonnummer of een e-mailadres zijn. De verordening is van toepassing als je deze gegevens verwerkt. Daarmee bedoelen we bijvoorbeeld gegevens bewerken met de computer of smartphone of in een bestand opnemen.

Uitgangspunt is dat degene waarvan jij de gegevens verwerkt toestemming moet verlenen voor de verwerking, tenzij de verordening bepaalt dat geen toestemming nodig is. Ook zijn er voldoende situaties denkbaar waarin je wel toestemming nodig hebt, maar dat dat in de praktijk niet mogelijk is of niet van jou gevergd kan worden. In alle gevallen moet het in elk geval duidelijk zijn welke gegevens je verwerkt en voor welke doeleinden. Daarnaast moet de betrokkene weten welke rechten hij of zij heeft.

De verordening schrijft voor dat jij je beleid met betrekking tot de Privacy op schrift moet hebben. Bij een onderzoek van de Autoriteit, bijvoorbeeld naar aanleiding van een klacht, moet je dat ook kunnen laten zien. Als je geen adequaat Privacy beleid voert kan de boete oplopen tot 20 miljoen Euro of 4% van de jaaromzet.

Afhankelijk van de gegevens die je verwerkt zal je minimaal het volgende moeten regelen:

  • aanpassing van je algemene voorwaarden, opdrachtbevestigingen en offertes;
  • privacy statement op je website;
  • privacyreglement als je personeel in dienst hebt;
  • protocol datalekken;
  • verwerkingsregister;
  • als je persoonsgegevens door derden laat verwerken een verwerkersovereenkomst.

Kennissessie

Mocht je hulp nodig hebben bij het opstellen van je beleid of heb je vragen over de AVG neem dan contact op met mr. Marcel Zuidema of bezoek de door mij te geven presentatie voor Kennis Netwerk Steenwijkerland op 10 april 2018 van 15.30 uur tot 18.00 uur. Deelname is gratis. Aanmelden daarvoor kan via http://www.kennisnetwerksteenwijkerland.nl/aanmelden-activiteit.

 

 


Terug naar nieuwsarchief