De Wet Werk en Zekerheid: zijn de arbeidscontracten van uw bedrijf WWZ-proof?

Vorig jaar heeft u in een aantal nieuwsbrieven kunnen lezen over de Wet Werk en Zekerheid. Deze wet brengt o.a. veranderingen op het gebied van het arbeidsrecht met zich mee. De eerste wijzigingen zijn inmiddels per 1 januari 2015 in werking getreden. Later dit jaar zullen nog een aantal wijzigingen volgen.

Voor u als werkgever heeft de Wet de nodige gevolgen. Dit brengt o.a. met zich mee dat de arbeidscontracten binnen uw bedrijf correct en volgens de geldende regels opgesteld dienen te zijn. Voldoet een arbeidscontract hier niet aan, dan kan deze zelfs nietig worden verklaard. Dit gaat vaak gepaard met een bedrag of een boete aan de overheid en/of betreffende werknemer(s).

Van Rossum Advocaten scant uw arbeidscontracten voor een vast tarief van € 250,00 excl BTW

In verband met het vorenstaande dient het model van de door uw bedrijf gehanteerde arbeidsovereenkomst(en) te worden aangepast aan de gewijzigde regelgeving. Van Rossum Advocaten biedt u de mogelijkheid om (het model van) de door u gehanteerde arbeidscontract (voor zowel bepaalde en onbepaalde tijd) te beoordelen voor een vast tarief van € 250,00 excl. BTW. Een vast tarief, zodat u weet waar u aan toe bent.

Tijdens de scan zullen wij onder meer nagaan of alle wettelijk verplichte informatie aanwezig is, of aan de minimumeisen van loon en arbeidsvoorwaarden wordt voldaan en of een cao van toepassing is. Ook beoordelen wij of uw bedrijf wel optimaal gebruik maakt van de wettelijke mogelijkheden. Daarbij worden uiteraard de bijzondere aspecten van uw bedrijfsvoering en uw eventuele strategische plannen betrokken.

Wilt u de scan direct laten uitvoeren? Stuurt u dan het door uw bedrijf gehanteerde model (of modellen) van de arbeidsovereenkomst per e-mail naar info@vanrossumadvocaten.nl. Na ontvangst zal onze arbeidsrechtspecialist contact met u opnemen voor het maken van een afspraak op uw bedrijf. Gezamenlijk worden de stukken doorgenomen en wordt bezien op welke onderdelen de contracten aanpassing behoeven. Vervolgens wordt met u afgestemd of u de contracten zelf aanpast of dat u deze door onze specialist WWZ-proof laat maken.
Wilt u eerst meer informatie of heeft u een andere vraag? Belt u ons gerust eens voor een vrijblijvend oriënterend gesprek via 0591-646882.


Terug naar nieuwsarchief